මිනිස් කම ගැන කියා දෙන්නට බැරි වුනා

දෑතෙ කරගැට නොසලකා මම මහ පොලව අස්වැද්දුවා

හීල ඇඹුලට කවුරු ආවත් කුසේ ගින්දර නැති කලා

පෝය දවසට සුදුත් ඇඳගෙන සීලයට පංසල් ගියා

එහෙම කළ මට මගේ දරුවට

මිනිස් කම ගැන කියා දෙන්නට බැරි වුනා 


ඔෆිස් කංතෝරුවක් ඇතුලේ ලොකුම මහතැන් උඹ කියා

ගම්මු හැම තැන කා වෙනවා සිතට මහ සතුටක් තියා

උඹ නේන විට අම්ම හැඬුවත් කුස්සියට වී ඉකි ගසා

උඹේ දියුණුව ගැන කියූවම කඳුලු දුර ඈතක ගියා

 

මොකක්දෝ හේතුවක් හින්දා පෝර  තෙල්ටික නෑ කියා

ගමේ ගොවියෝ කොලොම්පුරයට පෝර ඉල්ලාගෙන ගියා

තාත්තල වැනි අයට ගැහුවා ගෙදර පලයං දැං කියා

ගම්මු කිව්වේ එතැන අණ දුන්නේ නුඹේ දරුවා කියා

 
 

Post a Comment

0 Comments